Presentation av mig, Linda

Utbildad Uttryckande konstterapeut

Jag är sedan år 2016 diplomerad Uttryckande konstterapeut vid Svenska institutet för Uttryckande konstterapi, Expressive arts Stockholm AB. (www.expressivearts.se).

Utbildningens innehåll motsvarar grundläggande kompetens i psykoterapi, steg1. I metoden används skapande uttryck på olika sätt som verktyg i den psykoterapeutiska processen. Grunden är psykodynamisk, existentiell och relationell med det fenomenologiska förhållningssättet som utgångspunkt.

Samtalsterapeut

Sedan våren 2017 är jag timanställd som samtalsterapeut hos Gestaltstudion AB i Örebro och tar även emot klienter i egen regi. Jag tar emot både enskilda, par och grupper för samtalsterapi och vägledande samtal.

2018-2019 har jag varit sorggruppsledare tillsammans med Kristina Elgenstierna, Gestaltstudion AB, med en sorgmetodik från Danmark som går under namnet ”Den nödvändiga smärtan”. Kristina har haft sorggrupper på USÖs traumaenhet åren 1999-2017.

Instruktör Wäxa Medidance

Wäxa Medidance har jag dansat sedan 2001 och jag utbildade mig till Wäxainstruktör år 2006. Jag håller kurser i egen regi och på Medborgarskolan i Örebro sedan över 10 år. Tidigare har jag hållit kurser i Allhelgonakyrkan och på Mäster Olofsgården i Stockholm samt i samarbete med Studiefrämjandet, Phu! och Helheten i Örebro.

Samarbete med svenska kyrkan

Under 2017 har jag och svenska kyrkan i Örebro arbetat fram ett koncept som vi kallar ”Fri dans och samtal.” Där kombineras Uttryckande konstterapi-metodik med Wäxa Medidance-pass. Vi samtalar både med ord och med våra kroppar och rörelser. Vi börjar med musik, dikt och tystnad och reflekterar sedan för oss själva och med varandra vad som väcks i oss, just nu, just idag. Därefter blir det ett Wäxa-medidancepass. En stunds självreflektion med möjlighet till ett eget uttryck med kritor och papper som vi sedan delar med varandra blir den avslutande delen.

Mer om mig

Musik och rörelse är viktigt för mig och jag har dansat i hela mitt liv i olika former bl.a. jazzdans, folklig dans,  afrikansk dans och heliga danser. Jag har även praktiserat Qigong, yoga och meditation, studerat massage och Rosenmetoden på Axelsons gymnastiska institut.  

Jag bor min barndomsstad Örebro efter flera år i Stockholm och är utbildad civilingenjör och arbetar även som Lantmätare. Det är viktigt att känna sina gränser för bra möten. Både de yttre och de inre.

Jag är medlem i yrkesföreningen SRUK –
Svenska riksförbundet för uttryckande konst, www.SRUK.se