Hur ett pass kan gå till

Vi börjar med andningsövningar och uppvärmning för att alla deltagare ska slappna av och landa i kroppen och i rummet. Instruktören guidar dig genom kroppen – först stående och sedan genom rörelse. Andningen och en grundlig uppvärmning är A och O i Wäxa. Bara genom att vara närvarande i kroppen kan vi få en upplevelse i rörelsen. Vi får dessutom igång lymfsystemet och syresättningen av kroppen.

När vi sedan dansar Wäxa Medidance ger instruktören korta instruktioner utifrån ett tema, det kan vara strukturer, färger eller något av de fyra elementen: jord, vatten, eld och luft. Du ges då möjlighet att utifrån dina egna förutsättningar till musik från hela världen utforska rörelsen och kroppen på olika sätt. Ibland är rörelserna stora, snabba och yviga, andra dagar lugn och knappt synbar. Allt är tillåtet – inget är fel!

Passen i Rörelsemediationen är uppbyggda av andningsövningar, bildmeditationer, aromaterapi och rörelseträning. Vissa av övningarna sker liggande på matta på golvet, andra stående eller med lätt rörelse runt i rummet. Övningarna är djupavslappande och stärker immunförsvaret och lymfsystemet, öppnar upp för intuition och medvetenhet.

Ett pass är 1,5 timmar långt.