Behöver du någon att prata med?

Behöver du prata med någon för att må bättre, lära känna dig själv eller förändra något i ditt liv?

Har du gått igenom en sorg, ett trauma, en livskris? En skilsmässa, sjukdom, förlorat jobbet eller någon när genom dödsfall? Eller längtar du efter att ta klivet ut i något nytt? Eller vet du inte varför det känns tungt och ledsamt, du borde ju vara glad… Oavsett vad du står i just nu i ditt liv kan det vara skönt att få samtala med någon med erfarenhet av kriser och existentiella frågor och i lugn och ro få fokusera på sig själv.

I samtalsterapi med Uttryckande konstterapi-metodik utgår vi från samtalet, men har också möjlighet att använda andra uttryck bortanför orden. Genom att även lyssna på kroppen och uttrycka oss genom konstens språk får vi nya perspektiv och insikter. Det sker på ett enkelt sätt. Här är det inte frågan om prestation eller att det ska bli något, utan att du ska få uttrycka dig på ditt eget sätt.

Det är du som klient som väljer hur du vill utforska dig själv och ditt tema. Tillsammans utgår vi  från här och nu och utforskar det som du kommer med.  I verktygslådan finns många möjligheter som du kan välja bland bl.a.: bilder – använda färdiga eller måla själv, skrivande, musik, rörelse, gestaltning/ psykodrama.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av konstnärligt arbete, men du som har det är naturligtvis också välkommen.

En session varar 60 min. Vi börjar med att samtala om det som du kommer med och som känns angeläget. Därefter kan vi fortsätta samtalet genom skapandet/konsten om det känns rätt för dig. Vi avslutar alltid genom att samtala genom orden igen.