Arbetslivserfarenhet och utbildning

Arbetslivserfarenhet

2017- pågår: Samtalsterapeut, Gestaltstudion AB, Örebro

2018 – 2019: Medledare i två sorggrupper enligt den danska metoden ”Den nödvändiga smärtan” hos Gestaltstudion, Örebro

2018 -2019: Projekt ”Dans och samtal” – Rörelse, bild och existensiella samtal, Svenska kyrkan Nikolai församling

2015- pågår: Förrättningslantmätare kommunala lantmäteriet, Örebro kommun, Främst landsbygdsförrättningar och fastighetsutredningar

2006-pågår: Dansinstruktör i Wäxa Medidance- Fri Meditativ dans, Medborgarskolan och egen regi (Studiefrämjandet, Allhelgonakyrkan mfl)

2007-2015: Förrättningslantmätare statliga Lantmäteriet Örebro

2005-2006: Församlingsassistent Brännkyrka församling, Stockholm

2003- 2004: Projektanställningar hos Skillnad AB, Örebro läns landsting Regional utveckling och Länsstyrelsen Kommunikationer

2000-2002: Fastighetskontoret Malmö stad

1995-2000: Projekt Bergslagsdiagonalen Regional utveckling och Kommunikationer Länsstyrelsen i Örebro

Utbildning

2019: Kursen ”Rötter och vingar” med Prästen och psykoterapeuten Göran Larsson , Lendasoasen Kreta

2016, 2019: Lärarkurser i Vedic art, Stockholm och Öland. Lärare Nina Jacucci och Johannes Källman

2018: Kursen”Att falla uppåt” med Prästen Mary Philipson, Lendasoasen Kreta

2009-2016: Diplomerad uttryckande konstterapeut, utbildning med grundläggande kompetens i psykoterapi, steg 1, vid Svenska institutet för uttryckande konstterapi, Expressive arts Stockholm AB.

2013-2016:Deltagare i grupp i självutveckling/ psykoterapi om 18 workshops, 360 timmar, utifrån analytisk kroppsinriktad psykoterapi  uttryckande konstterapi och psykodramametodik.
Ledare Gunder Fors, leg psykolog och leg psykoterapeut, Svenska institutet för uttryckande konstterapi, Expressive arts Stockholm AB.

2006-2007: instruktörsutbildning Wäxa Medidance i frigörande dans och rörelsemeditation, Stockholm Dansinstruktör Andrea Larsdotter

2006-2007: Svenska kyrkans grundkurs, Sigtuna folkhögskola och Stockholms stift

2002-2005: Deltagit i grupp Psykodrama och kroppspsykoterapi
Ledare Staffan Hansson leg psykoterapeut i Örebro 

2000-2003: Kurser i Rosenmetoden, Axelsons institut, Stockholm 

1996-1997: Kurser i Humanekologi och humanteknologi, Göteborgs universitet

1990-1995: Civilingenjörsutbildning, Lantmäteri, KTH, Stockholm 

1986-1989: Naturvetenskaplig linje, Risbergska skolan, Örebro

Dessutom 

Vedic art:
2009-2019: grundkurs och målarplats i ateljé Vedic art
Kurser på Öland: 2014, 2016, 2019
Utställning Wadköping: 2015, 2018, 2019

2005-2017 Dansat folklig dans, medeltida dans och hållit viskurser

 2009-2006 kurser i solosång Anneli Rimås, sångstudion Voice

 2005-2007 flitig besökare av Allelgonamässan i Katarina församling, Stockholm

Aktiv digital DNA-testad Släktforskare…