Utbildningar

Jag tycker det är roligt och viktigt att utvecklas och växa, så därför fortsätter jag gärna att utbilda mig:

2024: Dans- och rörelseterapi, grundkurs, Karlstads universitet, 15 p

2022 Kursen ”Ekopedagogik”, med ”syftet att stärka deltagarna i att utveckla processinriktade verktyg och förhållningssätt för att möjliggöra trygga lärmiljöer, där människor kan växa som förändringsagenter och medskapare av en hållbar fredskultur.” Karlskoga folkhögskola, Ingrid Berg och Nikolas Berg

2021-2022: Kursen ”Framtidens by – Glokala svar på globala kriser”, med syftet att stärka deltagarna i att utveckla processinriktade verktyg och förhållningssätt som kan bygga hållbara, lokala gemenskaper.” Karlskoga folkhögskola,
Ingrid Berg och Nikolas Berg

2021: Master class I Expressive arts via zoom, Expressive Arts Digital Academy Sweden, Margareta Wärja

2019: Kursen ”Rötter och vingar” med Prästen och psykoterapeuten Göran Larsson , Lendasoasen Kreta

2016, 2019: Lärarkurser i Vedic art, Stockholm och Öland. Lärare Nina Jacucci och Johannes Källman. Samt sommarkurser på Öland: 2014, 2016, 2019

2018: Kursen ”Att falla uppåt” med Prästen Mary Philipson, Lendasoasen Kreta

2009-2016: Diplomerad uttryckande konstterapeut, utbildning med grundläggande kompetens i psykoterapi, steg 1, vid Svenska institutet för uttryckande konstterapi, Expressive arts Stockholm AB.

2013-2016:Deltagare i grupp i självutveckling/ psykoterapi om 18 workshops, 360 timmar, utifrån analytisk kroppsinriktad psykoterapi  uttryckande konstterapi och psykodramametodik.
Ledare Gunder Fors, leg psykolog och leg psykoterapeut, Svenska institutet för uttryckande konstterapi, Expressive arts Stockholm AB.

2009-2016: Kurser i solosång Anneli Rimås, sångstudion Voice

2006-2007: instruktörsutbildning Wäxa Medidance i frigörande dans och rörelsemeditation, Stockholm Dansinstruktör Andrea Larsdotter

2006-2007: Svenska kyrkans grundkurs, Sigtuna folkhögskola och Stockholms stift

2002-2005: Deltagit i grupp Psykodrama och kroppspsykoterapi, Ledare Staffan Hansson leg psykoterapeut i Örebro 

2000-2003: Kurser i Rosenmetoden, Axelsons institut, Stockholm 

1996-1997: Kurser i Humanekologi och humanteknologi, Göteborgs universitet

1990-1995: Civilingenjörsutbildning, Lantmäteri, KTH, Stockholm