Samtalsterapi och självutveckling med Expressive arts/ Uttryckande konst

LindArt – Samtalsterapi och självutveckling med Expressive arts,
Restalundsvägen 46, Örebro

Välkommen till ett andrum i vardagen!

Presentation

Jag heter Linda Jonsson och är diplomerad Uttryckande konstterapeut. Jag jobbar med samtal i terapi, vägledning och självutveckling med metoden Expressive arts.

Till mitt samtalsrum i Örebro är både enskilda klienter och par välkomna till samtal och utforskande med hjälp av konsten och skapandet.

Linda Jonsson
Dipl. Uttryckande konstterapeut

Samtalsterapi – För vem?

Behöver du någon att prata med? Det kan handla om en livskris, ensamhet, rädsla, stress, oro och ångest, sorger och förluster av olika slag som till exempel dödsfall, skilsmässa eller att bli arbetslös. Kanske har du relationsproblem? Eller så har du kanske fått gå igenom olika svårigheter i livet som behöver bearbetas? Känner du att du sitter fast och har tappat orken och lusten till livet och din kreativitet? Eller så vill utforska dig själv, din kreativitet och förmågor…

Det finns många anledningar till att välja att gå i samtal. I livskriser och livsomställningar är det hjälpsamt att få prata med en erfaren, oberoende samtalsterapeut utanför det vanliga vardagslivet. Att få berätta i en trygg miljö skapar möjlighet att frigöra det som hindrar och få ny kraft och energi att gå vidare i livet. 

Tillsammans utforskar vi det som du upplever som problematiskt och vill få en lättnad i. Du som behöver bearbeta problem och förändra din nuvarande livssituation är välkommen till samtal, enskilt, som par eller i grupp.

Hur går det till med Expressive arts?

Skapande ger oanade insikter

I metoden Expressive arts är samtalet med det talade ordet grunden, men genom konst och skapande kan vi samtala och uttrycka oss, så att hela kroppen med alla sinnen blir delaktiga i utforskandet. Det kan handla om att lyssna på ett stycke musik för att komma till ro, associera kring en bild, eller att få uttrycka sig med färg, rörelse eller/ och ljud. Vi kan också använda små träfigurer för att ställa upp familjekonstellationer och relationer och därigenom få nya insikter.

Konstnärliga uttryck – både egna och andras – ger fler möjligheter att komma vidare och djupare än bara det talade ordet. Fler delar av hjärnan aktiveras än enbart den intellektuella delen. Det är inget krav att använda konstnärliga uttryck, utan en möjlighet. Du som klient kommer överens med mig som terapeut hur vi bäst samtalar och utforskar det som du behöver arbeta med.

”Att gå i terapi är helt ärligt det bästa jag har gjort. Det är svårt att beskriva med ord, men för mig känns det som om det inre speglar det yttre. När jag har gått i terapi, så har jag långsamt förändrats inuti och långsamt har min yttre värld också förändrats. Alla relationer i mitt liv har blivit bättre och nya, fantastiska människor har hittat in i mitt liv.”
Kvinna 31 år, klient i enskild terapi

”Linda är en extremt varm och klok terapeut som har gett mig verktygen att växa till mitt äkta, men alltid föränderliga, själv. Hon har lärt mig mycket om självacceptans, självkärlek och det befriande med att ha känslor som alltid kommer att stanna med mig.”
Hanna 21 år, klient i enskild terapi

Livets väg
Vid ett vägskäl du stå – men hur ska du gå? För att största möjliga lycka få?
Det är livets gåta nummer ett -jag hjälper dig att välja rätt!

Bilden är målad av Anna Rydén Westling

W-EXA Medidance –Fri Meditativ dans

Linda leder sedan många år en grupp i W-EXA Medidance – Fri meditativ dans på måndagkvällar i Medborgarskolans regi och lokaler i Örebro. Behöver du också rörelse som utgår inifrån dig själv och en otvungen gemenskap är du också varmt välkommen!

Sedan flera år har Linda även ett samarbete med Svenska kyrkan med konceptet ”Dans och samtal”. som workshop under terminerna och som ”Hemesterdans” under semestertid.