LindArt erbjuder

Samtalsterapi, vägledande samtal, och coaching med metoden Uttryckande konst – expressive arts. Enskilt och i grupp.

Fri Meditativ dans enligt Wäxa Medidance

Dansgruppen på måndagskvällar på Medborgarskolan i Örebro

Måleri och kurser enligt Vedic art

Fritt måleri sommar 2020

Konsten har en läkande och livsbefrämjande förmåga och skapar broar mellan inre och yttre verkligheter. Det visste redan de gamla grekerna, men i vårt västerländska samhälle har konsten fått träda tillbaka för naturvetenskap och teknik. Men nu är vi många som förstår att vi behöver både och.