LindArt erbjuder

Samtalsterapi och vägledande samtal
med Uttryckande konst

Behöver du någon att prata med? Samtalsterapi eller vägledande samtal är för dig som känner ångest, oro och rädsla att inte räcka till. Det kan handla om förluster, skilsmässa, dödsfall, ensamhet eller relationsproblem.

I kris, sorg och livsomställningar är det hjälpsamt att få prata med en erfaren samtalsterapeut utanför det vanliga vardagslivet.

I metoden Uttryckande konst är samtalet grunden, men genom konst och skapande ges fler sätt att uttrycka sig på än bara det talade ordet. Det är inget krav för dig, men en möjlighet. Du som klient kommer överens med mig som terapeut hur vi bäst samtalar och utforskar det som du behöver reda ut.

Du är välkommen på enskild session, i par eller till en grupp.

Linda är en extremt varm och klok terapeut som har gett mig verktygen att växa till mitt äkta, men alltid föränderliga, själv. Hon har lärt mig mycket om självacceptans, självkärlek och det befriande med att ha känslor som alltid kommer att stanna med mig.Hanna 21 år, klient i enskild terapi 2019-2020

Konsten har en läkande och livsbefrämjande förmåga och skapar broar mellan inre och yttre verkligheter. Det visste redan de gamla grekerna, men i vårt västerländska samhälle har konsten fått träda tillbaka för naturvetenskap och teknik. Men nu är vi många som förstår att vi behöver både och.

Fri Meditativ dans samt Dans och samtal

Dansgruppen på måndagskvällar på Medborgarskolan i Örebro

Måleri och kurser enligt Vedic art

Fritt måleri sommar 2020